Granlund: Talotekniikkakonsultti kansainvälistyi EU-projekteilla

Talotekniikkasuunnittelun, kiinteistö-, energia- ja ympäristökonsultoinnin sekä ohjelmistojen asiantuntijakonserni Granlund Oy otti ensimmäiset kansainvälistymisaskeleet jo 1990-luvun alussa. Yhtiö on ollut mukana lukuisissa EU-projekteissa ja parhaillaan verkot ovat vetämässä EU:n Horisontti 2020 -ohjelman toisella hakukierroksella.

Harva suomalaisyhtiö on niitannut EU-projektit, SHOK-tutkimusohjelmat ja tuotekehitysprojektit tiiviiksi osaksi omaa kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Energiatehokkuuden osaamisensa keihäänkärjeksi nostanut konsultti- ja ohjelmistotalo Granlund Oy näyttää tässä kohtaa esimerkkiä.

Erilaiset EU-ohjelmat, Tekes-yhteistyö sekä SHOKit ja niiden kautta tapahtuva kansainvälistyminen ja tietojenvaihto on kirjattu työkaluiksi liiketoimintastrategiaan. Parhaillaan verkot on viritetty viiden eri hakemuksen voimin Horisontti 2020:n toiselle hakukierrokselle. Niiden tulokset selviävät kesälomien jälkeen.

EU-ohjelmiin mieliville innovaatio- ja kehitysjohtaja Tuomas Laineella on selkeä ohje.

"Rahoitus on kannustin, mutta päämotiivina pitää olla halu pysyä kansainvälisen kehityksen kärjessä ja kehittää omaa toimintaa", Laine tiivistää.

Innovaatio- ja kehitysjohtajan mukaan projektit tarjoavat usein ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua alan huippuosaajien kanssa ja avaavat näkymiä tulevaisuuden kasvupoluista.

"Meillä nämä satsaukset näkyvät suoraan numeroissa. Sijoitamme t&k&i-toimintaan noin kahdeksan prosenttia liikevaihdosta ja kasvamme selvästi alan keskiarvoja nopeammin", Laine tiivistää.

EU-projekteihin etujoukoissa

Granlundin linjausten perusteet löytyvät 1990-luvun lamavuosista. Kotimaan markkinoiden hiljentyessä uutta bisnestä oli haettava perinteisen suunnittelun lisäksi muun muassa konsultoinnista ja ohjelmistokehityksestä.

Liiketoiminnan laajentaminen tuolloin vasta orastaville alueille edellytti perehtymistä alan kansainvälisiin virtauksiin ja tutkimusverkostoihin. Se ei kuitenkaan onnistu pelkkien sähköpostien, puheluiden ja videoneuvottelujen varassa.

"Menimme ensimmäisiin EU-projekteihin mukaan jo 1990-luvun alussa eli ennen Suomen EU-jäsenyyttä. Myös Tekesin kanssa on tehty yhteistyötä alusta asti. Olemme saaneet molempien projekteista ja niissä kutoutuneista verkostoista paljon eväitä liiketoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen nykymuotoonsa", Laine toteaa.

Vuonna 1960 perustettu yhtiö teki viime vuonna noin 45 miljoonan euron liikevaihdon ja työllistää runsaat 500 henkilöä.

Kymppi pian täyteen

Tähän mennessä Granlund Oy on ollut mukana yhdeksässä EU-projektissa ja tahti on ollut vuosi vuodelta kiihtyvä.

Ensi syksynä se on mukana uudessa NewTREND -konsortiohankkeessa, jota koordinoi Integrated Environmental Solutions Ltd. Kyseinen yhtiö on Granlundin yhteistyökumppani Skotlannista ja maailman suurimpia kaupallisia energiasimulointiohjelmistojen kehittäjiä. Granlund on ainoa suomalainen osapuoli ja muita partnereita on Saksasta, Irlannista, Espanjasta, Unkarista, Italiasta ja Tanskasta.

Yhdeksi onnistuneimmista projekteista Laine nostaa viime syksynä päättyneen ISES:n. Sen tuloksena syntyi energiatehokkuuden analysointiympäristö (Energy Lab), joka hyödyntää tiedonhallinnassaan tietomallipohjaista tiedonsiirtoa. Projektissa oli mukana tutkimuslaitoksia ja yrityksiä myös Saksasta, Islannista, Sloveniasta ja Kreikasta.

Projektin osana Granlund kehitti optimointityökalun, joka pokkasi vuoden 2014 EnergiaOivallus-palkinnon. Sen avulla voidaan laskea, verrata ja visualisoida rakennushankkeisiin vaikuttavia muuttujia, esimerkiksi eri rakennusratkaisujen vaikutuksia energiatehokkuuteen ja sisäilman laatuun. Prosessi ja teoria oli luotu RYM Oy:n SHOK-ohjelmassa PRE.

"Aiemmin projekteissa voitiin vertailla vain muutamaa vaihtoehtoa kerrallaan, nyt niitä voi olla jopa tuhat", Laine kertoo.

Lisätietoja

Tuomas Laine, innovaatio- ja kehitysjohtaja
Granlund Oy
Puh. 050 568 6093
tuomas.laine (at) granlund.fi

Kuvateksti: Optimointityökalu sai Vuoden 2014 Energiaoivallus-palkinnon. Tiimissä olivat Antti Karola, Tuomas Laine, Tapani Idman, Eino Kukkonen, Francisco Forns-Samso ja Ville Kukkonen.

Teksti: Recommended Finland Oy

Soile Thalén