Alustavia tuloksia Horisontti-ohjelman ensimmäisistä hauista: Suomi pärjäsi varsin hyvin

Suomeen on tulossa lähes 50 miljoonaa euroa Horisontti 2020 -ohjelman ensimmäisistä hauista. Yritykset ovat olleet aktiivisina liikkeellä. Niille on rahoituksesta menossa kolmannes.

Komission on julkaissut ensimmäiset alustavat tulokset Horisontti 2020 -ohjelman niistä hauista, joiden hakuaika on päättynyt ennen kesäkuun loppua. Tuloksissa eivät ole mukana kaksivaiheiset haut eivätkä ERC-haut Proof of Concept -hakua lukuun ottamatta. Tulokset kertovat tässä vaiheessa vain niistä hakemuksista, joita arvioinnin perusteella esitetään rahoitettaviksi. Hankevalmisteluvaiheessa niihin voi vielä tulla muutoksia.

Suomi parantanut asemiaan

Alustavien tulosten perusteella Suomi näyttää pärjänneen kohtalaisen hyvin. Kaiken kaikkiaan tilastoissa ovat mukana hankkeet, joihin esitetään rahoitusta 2 229 M€. Tästä Suomeen on toistaiseksi allokoitu 49 M€ eli 2,2 %. Edellisen eli seitsemännen puiteohjelman aikana suomalaisosallistujat saivat 1,95 % myönnetystä rahoituksesta. Suomi on siis parantanut asemiaan.

Yritysten aktiivisuus ja menestys on lisääntynyt. Tähän mennessä Suomelle allokoidusta rahoituksesta on yrityksille ohjautumassa noin 30 %. Yliopistot ovat saamassa Suomen potista noin 34 % ja tutkimuslaitokset noin 35 %. Lisäksi pari prosenttia rahoituksesta ohjautuu muille julkisille toimijoille. 

Kilpailu rahoituksesta on vain kiristynyt

Suomen ja koko EU:nkin tasolla onnistumisprosentit ovat olleet alhaisempia kuin 7. puiteohjelman aikana: Sopimusvaiheeseen päässeiden hakijoiden osuus kaikista hakijoista on EU:n tasolla keskimäärin 14,6 %. Suomalaisosallistujien onnistumisprosentti on 12,9.

Hakupaine on siis Suomessa sekä muuallakin Euroopassa ollut huomattavan suuri verrattuna käytettävissä olevaan rahamäärään. Komissio harkitsee nyt esimerkiksi kaksivaiheisten hakujen lisäämistä seuraavilla hakukierroksilla. Tällöin ensimmäisessä vaiheessa komissioon lähetetään vain suppea kuvaus hankkeesta ja sen tavoitteista. Niistä lupaavimmilta pyydetään varsinainen hakemus toiseen arviointivaiheeseen.

Lisätietoja

Suomalaisten alustava menestys Horisontti 2020 -ohjelman ensimmäisissä hauissa (pdf)