2014-2015 työohjelma päivitetty - uutuuksina Innovaatiopalkinnot ja Fast Track to Innovation -pilotti

Ensimmäinen Horisontti 2020 työohjelmapäivitys vahvistaa vuoden 2015 budjetin ja rahoitettavat toimet.

Työohjelman päivityksestä löytyvät myös kaksi uutuutta: Fast Track to Innovation (FTI) –pilotti ja Innovaatiopalkinnot.

Mistä FTI-pilotissa on kyse?

Fast Track to Innovation -pilotti tarjoaa rahoitusta lähellä markkinoita oleville projekteille. Jaossa on 200 M€ vuosille 2015-2016 (100 M€/per vuosi). Pilotin tavoitteena on vähentää aikaa ideasta markkinoille, kannustaa uusia osallistujia osallistumaan puiteohjelmaprojekteihin ja kasvattaa yksityisen sektorin tutkimus- ja innovaatioinvestointeja.

Hakemukset voivat olla miltä tahansa tekniikan tai sovelluksen alalta, mikä tarjoaa loistavat mahdollisuudet kaikenlaisille innovaatiotoimijoille tehdä monitieteellistä ja monialaista yhteistyötä. Jatkuva haku katkaistaan kolme kertaa vuodessa, jolloin määräaikaan jätetyt hakemukset arvioidaan.

Ensimmäinen haku avautuu 6. tammikuuta 2015. Jatkuvan haun kolme katkaisua tapahtuvat 29.4.2015, 1.9.2015 ja 1.12.2015. Vuoden 2016 päivämäärät julkaistaan myöhemmin. 

FTI-toimea ei ole SME-instrumentin tavoin rajattu vain pienille ja keskisuurille yritykselle, vaan kaikki voivat osallistua. FTI -hankkeita haetaan 3-5 organisaation konsortiona (osallistujia vähintään kolmesta eri jäsenvaltiosta). Teollisuuden merkittävä osallistuminen FTI -toimiin on välttämätöntä, jotta nopea (= kolmen vuoden sisään projektin käynnistymisestä) markkinoille saattaminen voidaan taata. Konsortioiden kannalta tämä tarkoittaa seuraavaa:

 • joko 60% osuutta konsortion kokonaisbudjetista teollisuuden edustajille
 • tai vähintään kaksi teollisuusosallistujaa 3-4 osallistujan konsortiossa, tai kolme teollisuusosallistujaa viiden osallistujan konsortiossa.

Hakemuksissa kaivataan liiketoimintasuunnitelmaa, joka keskittyy erityisesti mahdollisimman laajan vaikuttavuuden saavuttamiseen (vastaa arvioinnissa min. 4/5 Impact-osiosta).

Aika arvioinnista avustussopimuksen allekirjoittamiseen on FTI-hankkeissa 6 kuukautta. EU-rahoituksen osuus hyväksyttävistä kustannuksista on 70% (100% ei-kaupallisille toimijoille). EU-rahoitusosuuden odotetaan olevan 1-2 miljoonaa euroa per hanke ja poikkeuksellisissa tapauksissa enintään 3 M€ hankkeita voidaan harkita.

Innovaatiopalkinnot, joita myös houkutinpalkinnoiksi kutsutaan

Avoimien kilpailujen kautta myönnettävien Innovaatiopalkintojen on määrä toimia porkkanana eurooppalaisten yhteiskunnallisten haasteiden (energiaturvallisuus, ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, kansanterveys, jne.) ratkaisemiseksi. Vain tavoite määritellään valmiiksi, innovatiivinen toteutustapa on esittäjästä kiinni.

Ensimmäinen EU-palkinto myönnettiin Innovative Vaccine Technology -aiheesta maaliskuussa 2014.

Palkinto odottaa seuraavien viiden haasteen ratkaisijaa:

 • Reducing the Mis-use of Antibiotics Prize
  • Palkinto 1 M€
  • Kilpailu auki v. 2015 alusta v. 2016 kesään asti
 • Food-Scanner Prize
  • palkinto 1 M€
  • Kilpailu auki v. 2015 alusta v. 2016 kesään asti
 • Reduction of Air Pollution Prize
  • Palkinto 3 M€
  • Kilpailu auki v. 2015 alusta v. 2018 loppuun asti
 • Collaborative Sharing of Spectrum Prize
  • Palkinto 0,5 M€
  • Kilpailu auki vuoden 2015
 • Breaking the optical transmission barriers Prize 
  • Palkinto 0,5 M€
  • Kilpailu auki v. 2014 lopusta v. 2016 alkuun 

Tarkemmin vuoden 2015 päivitetyistä budjeteista sekä FTI -toimista ja palkinnoista komission tiedotteessa.