EU:n pk-instrumentti on loistava apu kehitystyöhön

Viisi EU:n Horisontti 2020 -ohjelman pk-instrumentin ensimmäisestä vaiheesta rahoitusta saanutta suomalaista yritystä ovat Aurelia Turbines Oy, Coreorient Oy, Inray Oy, Linkker Oy ja Pixpolar Oy.

Horisontti 2020 ohjelman pk-yrityksille suunnattu rahoitusinstrumentti auttaa menestystuotetta tai -ratkaisua kehittävää yritystä viimeistelemään tuotteensa/ratkaisunsa kansainvälisille markkinoille. Kilpailu on erittäin kovaa, mutta parhaat voivat saada rahoitusta ja tukea erinomaisin ehdoin.

Rahoituksen ensimmäisessä vaiheessa yritys kehittää liiketoimintasuunnitelmaansa ja selvittää kansainvälistä markkinapotentiaaliaan. Parhaat yritykset ja ideat voivat hakeutua varsinaiseen projektivaiheeseen, jossa komissio rahoittaa testausta, demonstrointia, pilotointia ja tarvittaessa myös tutkimusta ja kehitystyötä. Rahoituksen määrä on 50 000 euroa pk-instrumentin ensimmäisessä vaiheessa. Seuraavassa vaiheessa voi saada 0,5 - 2,5 miljoonaa euroa. Projektin rinnalla yrittäjä saa sparrausta ja apua kaupallistamiseen.

Rahoituksella on jatkuva haku. Vuosittain on neljä cut-off-määräpäivää, ja kuhunkin määräpäivään mennessä tulleista  hakemuksista tehdään rahoituspäätökset yhdellä kertaa. Seuraava määräpäivä on 17.12.2014. Rahoituspäätökset tulevat arviointien jälkeen muutamassa kuukaudessa.

Tiivistä, keskity olennaiseen!

Rahoitusta saaneet yritykset  kiittävät pk-instrumenttia. Sitä pidetään jopa parempana kuin kotimaista julkista rahoitusta, vaikka EU:n hakuprosessi kestääkin pidempään kuin kansallinen rahoitusprosessi. Rahoitusehdot ovat ylivoimaiset: tukiprosentti 70, osa rahoituksesta maksetaan ennakkoon, eikä rahoitus kerrytä de minimis -tukea.

"Meillä on kv. markkinoille suunnattu tuote, jota on pilotoitu eri laitoksilla, mutta pitkäaikainen demonstrointi vielä puuttuu. Pk-instrumentti tarjoaa tähän hyvän mahdollisuuden", kertoo Inray Oy:n myyntijohtaja Mika Muinonen.

Useampi tunnustaa aikaa kuluvan tiedonhakuun ja hakemuksen kirjoittamiseen. Kahdella rahoitusta saaneella yrityksellä ei ollut aikaisempaa kokemusta EU-hakemuksista. Viidestä menestyksekkäästä hakijasta kolme oli käyttänyt apunaan konsulttitoimistoa.

"Kun hakemusta arvioi neljä evaluaattoria, antaa se lisäarvoa omalle tekemiselle, vaikka rahoitusta ei saisikaan", toteaa toimitusjohtaja Matti Malkamäki Aurelia Turbines Oy:stä. "Itse prosessi on mielestäni hyvä ja yksinkertainen. Rahoittajaosapuoli antaa ehdot tyyliin 'tee 10 sivun juttu itsestäsi, jossa osoitat näillä ja näillä reunaehdoilla ansaitsevasi rahoituksen'. Yrittäjä pyrkii vastaamaan huutoon ja rahaa tulee, jos on tullakseen. Sama se on yksityisellä puolen; pitää olla a) substanssia ja b) kyky esittää se paperilla niin että muutkin sen ymmärtävät. Jos ei tuohon pysty, niin miten sitten saa myytyä tuotteensa asiakkailleenkaan?"

"Ensin oli vaikea tiivistää kaikki relevantti tieto hankkeestamme annettuun sivumäärään. Toisaalta se oli hyvä, koska sitten oli lupa keskittyä olennaiseen eivätkä arvioijat odottaneet jokaisen yksityiskohdan avaamista", avaa toimitusjohtaja Harri Paloheimo Coreorient Oy:stä hakemuksen kirjoitusprosessia.

Soile Thalén