Yhteinen ohjelmasuunnittelu

Yhteinen ohjelmasuunnittelu (Joint Programming, JP) on eurooppalainen toimintatapa valmistella ja toteuttaa suuria tutkimuskokonaisuuksia yhteiskunnallisesti merkittävillä aihealueilla. Ne toteutetaan pääasiassa kansallisten tutkimus- ja innovaatiorahoittajien välisenä yhteistyönä. Rahoitus tulee ensisijaisesti kansallisista lähteistä ja toimintaan sitoutuvilta organisaatioilta.

Yhteisen ohjelmasuunnittelun avulla rakennetaan eurooppalaista tutkimusaluetta ERAa.

Mittavia kokonaisuuksia, parempaa koordinaatiota

Lähtökohtana ovat suuret eurooppalaiset tai maailmanlaajuiset haasteet, joihin etsitään ratkaisuja yhteisesti koordinoiduilla toimilla, kuten yhteishankkeilla, yhteisten infrastruktuurien valmistelulla tai vaikkapa tutkijaliikkuvuuden kautta. Ohjelmasuunnittelu pyrkii lisäämään EU-maiden strategista tutkimus- ja innovointiyhteistyötä sekä sovittamaan yhteen toimintaan osallistuvien maiden tutkimusagendoja.

Tavoitteena on eri maiden tutkimus- ja innovointiosaamisen lisääntyminen sekä rahallisten resurssien, tutkimuksen infrastruktuurien ja tulosten entistä tehokkaampi hyödyntäminen.

Useita aloitteita käynnissä

Yhteinen ohjelmasuunnittelu on EU-maiden vetämä prosessi. Käynnissä on jo kaikkiaan kymmenen JPI-aloitetta (Joint Programming Initiative). Niistä saa tietoa suomalaisilta yhteyshenkilöiltä ja komission Joint Programming -sivuilta.

Osallistuminen

JPI-aloitteiden avaamiin hakuihin voivat osallistua tutkimusyksiköt, yritykset ja muut organisaatiot. Rahoitusta myöntävät toteutukseen sitoutuneet kansalliset organisaatiot rahoitusehtojensa mukaisesti. Hakemuksiin voivat osallistua kumppanit muultakin kuin kyseisen JPI-aloitteen jäsenmaasta. Niiden on kuitenkin vahvistettava, että osallistumisen edellyttämä rahoitus on kunnossa.