EIT - Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT (European Innovation and Technology Institute) on perustettu madaltamaan koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin välisiä raja-aitoja, jotta osaaminen ja tieto voivat siirtyä nopeasti ja tehokkaasti ilman maantieteellisiä rajoja. Instituutin keskeisimpiä toimijoita ovat yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset.

EIT perustettiin vuonna 2008. Sen rahoitus tulee eri lähteistä, kuten Euroopan unionilta, EU:n jäsenvaltioilta ja instituutin osallistujaorganisaatioilta. EU:n suora rahoitus EIT:lle vuosina 2014–2020 on noin 2,7 mrd euroa.

EIT:n hallintoneuvoston jäsenenä on Suomen Akatemian tutkimuksesta vastaava ylijohtaja, professori Marja Makarow.

Toiminnan ytimenä KIC

EIT:n toiminta alkoi kolmen osaamis- ja innovaatioyhteisön eli KICin (Knowledge and Innovation Communities) voimin vuonna 2010. KIC-yhteisöjä edustavat niiden toiminnan kannalta merkittävimmät eurooppalaiset yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset. Kullakin yhteisöllä on toimipisteitä eri puolilla Eurooppaa (Co-location centre).

Käynnissä on jo kuusi KIC-yhteisöä. Lisäksi ainakin kaksi uutta KICiä on suunnitteilla.

Käynnissä olevat KICit 

 • EIT Climate-KIC
  Climate change, mitigation and adaptation
 • EIT Digital
  Future information and communication technologies
 • EIT Food
  People-centric and resource-smart transformer of the European food system
 • EIT InnoEnergy
  Sustainable energy
 • EIT Health
  Healthy living and active ageing
 • EIT Raw materials
  Sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution of raw materials

Suunnitteilla olevat uudet KICit

 • EIT Manufacturing
  Added-value manufacturing
 • EIT Urban Mobility 
  Smart, green and intergrated transport

YHTEYSTIEDOT

Marja Makarow
EIT:n hallintoneuvoston jäsen 
Johtaja, Biocenter Finland
marja.makarow (at) helsinki.fi
puh. +358 40 653 1133

LISÄTIETOA