Huipputason tiede

Horisontin ensimmäisen pilarin tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa unionin tieteellistä osaamista ja tukea eurooppalaisen tutkimusalueen muodostumista (European Research Area, ERA). Samalla pyritään kasvattamaan unionin tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kilpailukykyä.

Huipputason tiede -pilarissa rakennetaan pitkän aikavälin osaamista ja keskitytään seuraavan sukupolven tieteeseen, teknologiaan ja innovaatioihin. Koska tutkimusaiheet ovat tutkijoiden itsensä valittavissa, on Euroopan tiedeyhteisöllä tärkeä asema ohjelmassa noudatettavien tutkimuslinjausten määrittelyssä.

Huipputason tiede -osion teemat:

1. ERC  Euroopan tutkimusneuvosto

ERC rahoittaa pienten tutkimusryhmien tekemää korkeatasoista perustutkimusta. Rahoitettavien hankkeiden aiheita ei ole ennalta määrätty, ja ne valitaan tieteellisen laadun perusteella. Tutkimus täytyy tehdä EU:n jäsenmaissa tai ns. assosiaatiomaissa.

2. FET  Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat

Täysin uudet ideat tai olemassaolevan tiedon soveltaminen uudella tavalla voi saada rahoitusta FET-osiosta.

3. Marie Skłodowska-Curie -toimet

MSCA-toimet rahoittaa tutkijoiden koulutusta ja liikkuvuutta. Ohjelman kautta tutkija voi saada rahoitusta koulutukseen, urakehitykseen, yritysten, yliopistojen ja eri maiden väliseen liikkuvuuteen sekä tutkijanuraa edistäviin tukitoimiin. Rahoitusta saavat myös yritykset ja muut organisaatiot.

4. Tutkimusinfrastruktuurit

Nykyaikainen ja toimiva tutkimusinfrastruktuuri on korkeatasoisen tieteen ja tutkimuksen edellytys. EU:n rahoituksella kehitettävät infrastruktuurit ovat isoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia, ja ne tulevat eri toimijoiden yhteiseen käyttöön.

X