Mistä EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksessa on kyse?

Joitakin EU:n rahoitusohjelmia hallinnoidaan Suomessa. Tällaisia rahoitusmuotoja ovat muun muassa rakennerahastot  tai vaikkapa pk-yrityksille tärkeä rahoituslähde Eurostars-ohjelma. Hakuneuvontaa antavat rahoitusmuodosta riippuen muun muassa ELY-keskukset, Tekes ja maakuntaliitot.

Ylivoimaisesti suurinta rahoitusohjelmaa Horisontti 2020:ta hallinnoidaan Brysselissä. Hanke-ehdotukset lähetetään suoraan Euroopan komissioon, joka huolehtii ulkopuolisen arvioinnin järjestämisestä ja rahoituksen hallinnoinnista. 

Puiteohjelmat ovat laajoja ja monivuotisia kokonaisuuksia, joiden avulla Euroopan unioni tukee tärkeinä pitämiään aiheita. Puiteohjelmien sisällöstä, toteutuksesta ja rahoituksesta päätetään neuvotteluissa, joihin osallistuvat Euroopan komissio, Euroopan parlamentti sekä unionin jäsenvaltiot. Puiteohjelman sisällön yksityiskohtia hiotaan koko puiteohjelmakauden ajan, mutta perusperiaatteet sovitaan poliittisesti.

"EU on yksi maailman suurimmista tutkimus- ja innovaatiorahoittajista."

"Horisontti 2020 -ohjelma tarjoaa pk-yrityksille paljon mahdollisuuksia."

Horisontti 2020 pähkinänkuoressa

Horisontti 2020 perustuu  Eurooppa 2020 -strategiaan, jossa nimettiin tärkeimmät Eurooppaa lähivuosina kohtaavat haasteet. Näihin yhteisiin haasteisiin etsitään ratkaisuja rahoittamalla yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja esimerkiksi kuntien tai sairaaloiden yhteisiä hankkeita.

Puiteohjelmahankkeet ovat pääsääntöisesti isoja: kokonaisbudjetti on useita miljoonia euroja ja niissä on monta osallistujaa useasta eri EU-maasta. Myös muut kuin eurooppalaiset organisaatiot voivat osallistua hankkeisiin, mutta yleensä EU rahoittaa vain eurooppalaisten osallistujien työtä.

Varsinaisten tutkimus- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden lisäksi Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetaan myös tutkijoiden liikkuvuutta eri maiden välillä sekä infrastruktuurien kehittämistä.

Pienten ja keskisuurten yritysten osallistuminen Horisontti 2020 -ohjelman hankkeisiin on EU:n kannalta erityisen tärkeää. Tavoitteena on, että 20 % EU:n teknologioiden kehittämiseen ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun tarkoitetusta rahoituksesta ohjautuisi pk-yrityksille. Pk-yrityksille on myös oma rahoitusmuotonsa, josta voi saada rahoitusta varsin nopeasti uusien ideoiden testaamiseen.

Sopisiko Horisontti 2020 -ohjelman rahoitus sinun tarpeisiisi?
Haluaako yrityksesi kasvaa ja löytää uusia markkinoita ja vientikanavia?
Oletko valmis toimimaan kansainvälisessä hankkeessa?
Haluatko lähettää henkilöstöäsi oppiin ulkomaille tai saada uutta osaamista tiimiisi?
Kuinka kiire sinulla on?
Entäpä hallinto, onko se kovin vaikeaa?
Pitääkö osata englantia vai voiko hakemuksen tehdä suomeksi?
Tarvitaanko kumppaneita?
Miten iso konsortion pitää olla?
Voiko parin hengen mikroyritys saada rahoitusta?
Voinko hakea rahoitusta ihan mihin hyvänsä ideaan vai onko aiheet annettu valmiiksi?
Paljonko rahaa voi hakea?
Tuetaanko myös demonstraatiotoimia ja markkinapilotteja?