Pk-yritykset Horisontissa

Onko yritykselläsi halua ja kykyä kasvaa kansainvälisesti?

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on tärkeä rooli työllisyyden ja talouskasvun vetureina, ja siksi niiden osallistumiseen Horisontti-hankkeisiin kiinnitetään erityistä huomiota. Pk-yritykset voivat osallistua yhteishankkeisiin yhdessä kumppanien kanssa tai hakea rahoitusta innovaationsa kaupallistamiseen yksinkin uudesta pk-instrumentista. Yhteishankkeeseen pk-yrityksen on helppo lähteä mukaan esimerkiksi yhdessä suomalaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kanssa.

Lue lisää osallistumisesta yhteishankkeeseen Osallistujan Oppaasta.

Pk-instrumentti

Rahoitus on tarkoitettu uusien, innovatiivisten tuotteiden tai ratkaisujen kaupallistamisen valmisteluun. Se sopii voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille, joilla on korkea markkina- ja kasvupotentiaali. Rahoitusta voi saada Horisontin 2. ja 3. pilarin (Teollisuuden johtoasema ja Yhteiskunnalliset haasteet)  teemoihin liittyviin aiheisiin.


Pk-instrumentti on kolmivaiheinen:

  • Vaihe 1: Kaupallistamissuunnitelma (konsepti ja toteutettavuus) 
  • Vaihe 2: Toteuttaminen: pilotointi, demonstrointi, skaalautuvuuden rakentaminen (mahd. myös t&k)
  • Vaihe 3: Coaching, mentorointi ja muut tukipalvelut

NCP voi auttaa

Tutustu  PK-NCP:hen Heini Güntheriin (haastattelu, 15.10.2018)

x

 

Ajankohtaista

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Millaisia hankkeita pk-instrumentista rahoitetaan?

  1. Tuote tai ratkaisu on uusi, tai siinä sovelletaan olemassa olevaa teknologiaa tai tietoa uudella tavalla.
  2. Ratkaisulla on eurooppalainen ulottuvuus ja se toimii myös muualla Euroopassa. Markkinat voivat olla myös Euroopan ulkopuolella, mutta työ tulee tehdä täällä.
  3. Ratkaisulla on merkittävä kaupallinen potentiaali, joka mahdollistaa yrityksen nopean kasvun.
  4. Yrityksellä on hankkeen toteutukseen tarvittava osaaminen ja kokemus. Jos yritys on vielä nuori eikä näyttöä ole, täytyy hankkeeseen osallistuvien henkilöiden osaaminen kuvata hakemuksessa huolellisesti.

Kansalliset yhteyshenkilöt NCP:t (National Contact Points) auttavat näiden seikkojen arvioinnissa. Lisäksi järjestämme säännöllisin väliajoin infotilaisuuksia, joissa käydään läpi rahoituksen kriteereitä, hakukäytäntöjä sekä hyvän hakemuksen tunnusmerkkejä.

Hakeminen

Pk-instrumentti-hakemuksen voi jättää milloin tahansa ennen neljää vuosittaista cut-off-päivää. Hakemuksen valmisteluun on hyvä varata riittävästi aikaa, koska sekä hallinnolliset vaiheet että varsinaisen hakemuksen kirjoittaminen vie oman aikansa.

Cut-off-päivät 2018-2020
Vaihe 1

8.2.2018
13.2.2019
12.2.2020

3.5.2018
7.5.2019
6.5.2020

5.9.2018
5.9.2019
2.9.2020

7.11.2018
6.11.2019
4.11.2020

Vaihe 2

10.1.2018
9.1.2019
8.1.2020

14.3.2018
3.4.2019
18.3.2020

23.5.2018
5.6.2019
19.5.2020

10.10.2018
9.10.2019
7.10.2020

 

1. Rekisteröi yrityksesi ja tee sille 'SME self assessment'

Hakemukset jätetään komission Osallistujaportaalissa sähköisen hakujärjestelmän kautta. Jokaisella osallistuvalla organisaatiolla täytyy olla PIC-koodi (Participant Identification Code), jota käytetään sen kaikissa hakemuksissa. Pk-yrityksen täytyy lisäksi täyttää kysely, jonka avulla varmistetaan että yritys on komission määritelmän mukaan pk-yritys ja että se on oikeutettu hakemaan rahoitusta pk-instrumentista.

Tärkeitä linkkejä:

2. Valmistele varsinainen hakemus ja tarvittavat liitteet

Kun rekisteröityminen on kunnossa, pääsee kirjautumaan hakujärjestelmään. Suorat linkit löytyvät helposti mm. EASMEn sivuilta.

Hakemus koostuu useasta osasta. Järjestelmässä täytetään osa A, joka on käytännössä kokoelma nettilomakkeita joissa kysytään hakijaan ja hankkeeseen liittyviä perustietoja. Osa B muodostaa varsinaisen hakemuksen, jota varten tarvittavat hakemuspohjat ladataan hakujärjestelmästä.  Pohjat löytyvät myös tältä sivulta (osikon "lisätietoa" alta sivun alaosasta), mutta viimeisin versio löytyy aina varmasti hakujärjestelmästä. Annettuja sivurajoituksia on syytä noudattaa, sillä rajan ylittäviä sivuja ei arvioida.

Business Finland järjestää tilaisuuksia ja koulutuksia hyvän hakemuksen laatimiseen liittyen. Neuvomme asiakkaita kaikissa hakemiseen tai hankkeisiin liittyvissä kysymyksissä myös suoraan. Lisäksi  luemme ja kommentoimme hakemusluonnoksia jos asiakas niin toivoo. Yhteyttä kannattaa ottaa hyvissä ajoin (yhteystiedot alla), mielellään useita viikkoja ennen cut-offia.

Apua ja lisätietoa:

3. Jätä hakemus ajoissa!

Haku päättyy cut-off -päivänä kello 17.00 Brysselin aikaa. Järjestelmä on usein varsin kuormittunut juuri ennen haun sulkeutumista ja toimii hitaasti, joten on syytä toimia ajoissa - myöhästyneet hakemukset menevät arviointiin vasta seuraavan cut-off -päivän jälkeen.

Rahoituspäätöksen jälkeen

Komissio tiedottaa arvioinnin tuloksista muutaman kuukauden kuluessa cut-off päivästä. Käytännössä tämä tapahtuu sähköpostitse, mutta tulokset tulevat myös osallistujaportaaliin. Hyväksyttyjen hakijoiden kanssa aloitetaan sopimusvalmistelut, jolloin komissio kerää sopimukseen tarvittavat tiedot ja pyytää uusilta osallistujilta tarvittavat dokumentit (esim. ote kaupparekisteristä, alv- ja pankkitilitiedot). Sopimus pitää olla allekirjoitettuna kolmen kuukauden sisällä sopimusneuvotteluiden aloittamisesta, joten komission yhteydenottoihin on syytä reagoida nopeasti. Kansalliset yhteyshenkilöt (NCP:t) auttavat myös tässä vaiheessa.

Hankkeen voi aloittaa heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Raportointi tapahtuu suunnitelman mukaisesti, 2. vaiheessa yleensä 12-18 kk välein hankkeen pituudesta riippuen. 1. vaiheessa vaatimuksena on hyväksyttävä loppuraportti (business plan).

Jos rahoituspäätös on kielteinen, voi hakemuksen jättää uudelleen seuraavaan mahdolliseen cut-off-päivään mennessä. Ensin kannattaa kuitenkin olla yhteydessä pk-rahoituksen kansallisiin yhteyshenkilöihin. He voivat neuvoa miten hakemusta voi mahdollisesti parantaa jotta sillä olisi hyvät mahdollisuudet tulla hyväksytyksi.

Pk-instrumentin toimeenpanosta vastaa EASME, Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises.

Innovointi pk-yrityksissä

Innovation in SMEs -työohjelman avulla rohkaistaan pk-yrityksiä rajoja ylittävään yhteistyöhön eri alojen ja arvoketjujen välillä ja tuetaan niitä tukevan laadukkaan ja toimivan ekosysteemin rakentamista. Ohjelman kokonaisbudjetti vuosille 2014–2020 on 600 Meur. Noin puolet Innovation in SMEs -ohjelman rahoituksesta kohdistetaan eurooppalaisille tutkimus- ja kehitystyötä tekeville pk-yrityksille Eurostars-2 ohjelman (2014-2020) kautta. Eurostars-projekteissa kasvuyritykset ottavat vetovastuun innovatiivisista kansainvälisistä yhteishankkeista ja luovat uutta liiketoimintaa projektien tuloksista.

Innovation in SMEs -työohjelmasta rahoitetaan myös esimerkiksi klusterihankkeita ja hyvien käytäntöjen levittämishankkeita normaalin projektihakumenettelyn kautta. Tämän lisäksi komissio tukee ohjelman rahoituksella yritysten toimintaympäristöä koskevien selvitysten tekemistä sekä pk-yrityksille suunnattujen työkalujen rakentamista sekä neuvonta palvelujen, kuten vaikkapa IPR-helpdesk ja EEN-verkoston palvelut, toteuttamista. Selvitysten tekijöitä tai palvelujen tuottajia haetaan tällöin mm. julkisin tarjouspyynnöin.

Innovointi pk-yrityksissä -osion kautta rahoitetaan myös tutkimusintensiivisiä pk-yrityksiä (Eurostars-ohjelma).

YHTEYSTIEDOT

Heini Günther, NCP
Business Finland
puh. +358 40 502 0042
heini.gunther(at)businessfinland.fi

Elina Holmberg, NCP
Business Finland
puh. +358 50 5577 606
elina.holmberg(at)businessfinland.fi

Karin Wikman, komiteajäsen
Business Finland
puh. +358 2950 55723
karin.wikman(at)businessfinland.fi

Kari Virtanen, komitean asiantuntijajäsen
Työ- ja elinkeinoministeriö
puh. +358 2950 47707
kari.virtanen(at)tem.fi