Tiede ja yhteiskunta

Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja yhteiskunnan hyväksi (Science with and for Society) -ohjelma pyrkii kaventamaan tieteen ammattilaisten ja suuren yleisön välistä kuilua sekä edistämään kiinnostusta tieteelliseen kulttuuriin. Osa aloitteista pyrkii siksi herättämään nuorten uteliaisuuden tiedettä kohtaan ja tehostamaan tiedeopetusta kaikilla tasoilla.

 

Muun muassa uusiin teknologioihin liittyvistä kiistanalaisia kysymyksistä on syytä käydä yhteiskunnallista keskustelua, jotta voidaan tehdä järkeviä valintoja ja päätöksiä. Tiedettä yhteiskunnassa kanssa ja yhteiskunnan hyväksi -aihealueen aloitteet tukevat eurooppalaisen innovaatiojärjestelmän vahvistamista ja parantamista.

Erityishuomiota kiinnitetään tiedemaailman, poliittisten päätöksentekijöiden, yritysten, julkisten organisaatioiden ja järjestöjen sekä suuren yleisön välisen yhteistyön parantamiseen. Aloitteilla edistetään eurooppalaista vastuullista tutkimus- ja innovointitoimintaa (Responsible Reaearch and Innovation, RRI).

Sukupuoliulottuvuuden ja eettisten kysymysten huomioon ottamista tutkimuksessa ja innovoinnissa jatketaan. Kannustamalla nuoria tiedealoille ja kehittämällä tiedekasvatusmenetelmiä tuetaan pidemmällä aikavälillä myös teollisuuden tarpeita. Ohjelman aloitteilla tuetaan myös tiedon avointa saatavuutta Euroopassa.

Ajankohtaista

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

YHTEYSTIEDOT

Vesa Varpula, NCP
Suomen Akatemia
puh. +358 2953 35131
vesa.varpula (at) aka.fi 

Strateginen kokoonpano:
Antti Valle
, komiteajäsen
Työ- ja elinkeinoministeriö
puh. +358 2950 60140
antti.valle (at) tem.fi

Erja Heikkinen, komiteajäsen
Opetus- ja kulttuuriministeriö
puh. +358 2953 30101
erja.heikkinen (at) minedu.fi

Eero Silvennoinen, komitean asiantuntijajäsen
Tekes
puh. +358 2950 55813
eero.silvennoinen (at) tekes.fi

Johanna Hakala, komitean asiantuntijajäsen
Suomen Akatemia
puh. +358 2953 35147
johanna.hakala (at) aka.fi

Jonna Lehtinen-Salo, komitean asiantuntijajäsen
Työ- ja elinkeinoministeriö
puh. +358 2950 60210
jonna.lehtinen-salo (at) tem.fi