Tiede ja yhteiskunta

Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja yhteiskunnan hyväksi (Science with and for Society) -ohjelma pyrkii kaventamaan tieteen ammattilaisten ja suuren yleisön välistä kuilua sekä edistämään kiinnostusta tieteelliseen kulttuuriin. Osa aloitteista pyrkii siksi herättämään nuorten uteliaisuuden tiedettä kohtaan ja tehostamaan tiedeopetusta kaikilla tasoilla.

 

Muun muassa uusiin teknologioihin liittyvistä kiistanalaisia kysymyksistä on syytä käydä yhteiskunnallista keskustelua, jotta voidaan tehdä järkeviä valintoja ja päätöksiä. Tiedettä yhteiskunnassa kanssa ja yhteiskunnan hyväksi -aihealueen aloitteet tukevat eurooppalaisen innovaatiojärjestelmän vahvistamista ja parantamista.

Erityishuomiota kiinnitetään tiedemaailman, poliittisten päätöksentekijöiden, yritysten, julkisten organisaatioiden ja järjestöjen sekä suuren yleisön välisen yhteistyön parantamiseen. Aloitteilla edistetään eurooppalaista vastuullista tutkimus- ja innovointitoimintaa (Responsible Reaearch and Innovation, RRI).

Sukupuoliulottuvuuden ja eettisten kysymysten huomioon ottamista tutkimuksessa ja innovoinnissa jatketaan. Kannustamalla nuoria tiedealoille ja kehittämällä tiedekasvatusmenetelmiä tuetaan pidemmällä aikavälillä myös teollisuuden tarpeita. Ohjelman aloitteilla tuetaan myös tiedon avointa saatavuutta Euroopassa.


Kysy, NCP voi auttaa

Tutustu Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja yhteiskunnan hyväksi -teeman NCP:hen Vesa Varpulaan (NCP-haastattelu, 10.12.2018)

Ajankohtaista

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

YHTEYSTIEDOT

Vesa Varpula, NCP
Suomen Akatemia
puh. +358 2953 35131
vesa.varpula (at) aka.fi 

Strateginen kokoonpano:

Mikko Huuskonen, komiteajäsen
Työ- ja elinkeinoministeriö
Puh. +358 29 506 3732
mikko.huuskonen@tem.fi

Erja Heikkinen, komiteajäsen
Opetus- ja kulttuuriministeriö
puh. +358 2953 30101
erja.heikkinen (at) minedu.fi

Hanna Vuorinen, komitean asiantuntijajäsen
Työ- ja elinkeinoministeriö
puh. +358 50 3138618
hanna.vuorinen (at) tem.fi

Johanna Hakala, komitean asiantuntijajäsen
Suomen Akatemia
puh. +358 2953 35147
johanna.hakala (at) aka.fi

Elina Holmberg, komitean asiantuntijajäsen
Business Finland
puh. +358 50 5577 606
elina.holmberg (at) businessfinland.fi