Vaikuttaminen Horisontin sisältöihin: lyhyt oppimäärä

Horisontti 2020 on entistä avoimempi EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma, jonka työohjelmien sisältöihin voi vaikuttaa monella eri tavalla:

Voit hyödyntää suomalaisia toimijoita Brysselissä oikeiden kontaktien löytämiseksi:

Kuinka tulen kuulluksi?

 • Näy oman alan tapahtumissa ja esittele ideoitasi
 • Osallistu Suomen kantojen muodostamiseen – jokaisella komiteadelegaatilla on aihe-aluekohtainen tukiverkosto, johon voi ehdottaa itseään mukaan
 • Ole yhteydessä EU:ssa toimivien vaikuttajaryhmien ja neuvoa-antavien ryhmien suomalaisiin jäseniin
 • Komissiossa vie viestisi yksikön Head of Unit:lle – ylemmän tason edustajat eivät osallistu hakutekstien muokkaukseen

Vinkkejä toimintaan:

 • Verkostoidu tehokkaasti – henkilökohtaiset kontaktit ovat arvokkaimpia
 • Liittoudu samoista aihealueista kiinnostuneiden kanssa – joukossa on voimaa ja viestisi on vahvempi
 • Komissio arvostaa toimijanäkökulmaa
 • Nopeita tapaamisia varten, esim. seminaareissa, valmistele lyhyt ja selkeä myyntipuhe (max 3 min.)
 • Komission edustajien kanssa tapaamiset kestävät yleensä noin tunnin, valmistaudu huolellisesti. Valmistaudu myös kertomaan, miten hankkeesi nivoutuu kansallisiin tai alueellisiin t&i-strategioihin ja -rahoitukseen.
 • Kerro vierailustasi myös komiteadelegaatille – saman viestin toistaminen monella areenalla tuottaa tulosta
 • Jos mahdollista, selvitä Suomen kanta asiaan, jotta viemme samaa viestiä eteenpäin
 • Muista, että vaikuttaminen on kaksisuuntainen prosessi, joten keskity myös kuuntelemiseen!

EU t&i-asioiden käsittely Suomessa

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kansallinen vastuuministeriö. TEM valmistelee ja koordinoi Suomen linjausten ja kannanottojen määrittelyt EU:n t&i-politiikkaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa. EU:n t&i-politiikan asioiden kansallinen yhteensovittaminen tapahtuu Tutkimus ja innovaatio-jaostossa (EU20), joka on kansalliseen EU-asioiden yhteensovittamisjärjestelmään kuuluvan EU-asioiden komitean alainen neuvoa-antava EU-jaosto.

Lisätietoa Valtioneuvoston verkkosivuilla.

Komiteadelegaatit,  komitean asiantuntijat, NCP:t ja tukiverkostot

Horisontti 2020 -ohjelma muodostuu yhdestä komiteasta ja sen 13 +1 konfiguraatiosta (Euratom-ohjelmalla on oma rakenteensa):

1. Strategic configuration
Excellent Science pillar:
    2. ERC, MSCA, FET
    3. European Research infrastructures.
Industrial Leadership pillar
    4. KETs
    5. ICT
    6. Space
    7. SMEs and Access to Risk Finance
Societal Challenges pillar:
    8. Health, demographic change and well being
    9. European Bioeconomy Challenges: Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine and Maritime and Inland Water Research
    10. Secure, Clean and Efficient Energy
    11. Smart, Green and Integrated Transport
    12. Climate Action, Resource Efficiency and Raw materials
    13. Europe in a changing world - Inclusive, Innovative and Reflective societies
    14. Secure Societies – Protecting Freedom and security of Europe and its citizens

Suomi on nimennyt kullekin konfiguraatiolle delegaatin sekä asiantuntijajäsenet. Nämä henkilöt sekä aihekohtainen yhteyshenkilö (National Contact Point, NCP), ja mahdollisesti myös EUTIn edustaja, muodostavat aihekohtaisen ydinryhmän. Kansallisen kannanoton muodostamiseksi ja aktivoinnin tehostamiseksi komiteajäsen kokoaa lisäksi tukiverkoston (vastaa aiempia tukiryhmiä), joka nimetään strategisen ohjelman ajaksi (kolme vuotta).

Komiteadelegaattien, asiantuntijajäsenten ja NCP:den yhteystiedot löytyvät EUTIn verkkosivuilta.