Yhteiskunnalliset haasteet

Horisontin kolmannessa pilarissa etsitään ratkaisuja Eurooppaa kohtaaviin haasteisiin.

Tutkimus ja teknologinen kehitys eivät yksin riitä ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita. Tutkimustulokset pitää saada nopeammin markkinoille ja käyttöön. Horisontissa rahoitetaan nyt entistä markkinaläheisempiä hankkeita, joiden pääpaino on käyttäjälähtöisten ratkaisujen kehittämisessä, pilotoinnissa, demonstroinnissa ja testauksessa. Loppukäyttäjien osallistuminen hankkeisiin on erityisen tärkeää.