Elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalous

Horisontti-hankkeissa kehitetään kilpailukykyisiä ratkaisuja elintarvikkeiden tuotantoketjun kaikkiin vaiheisiin. Tavoitteena on biologisten resurssien turvallinen, tehokas ja kestävä käyttö. Hauissa kannustetaan yhteistyöhön Euroopan lisäksi muun muassa Kiinan ja Afrikan kanssa.


Luonnonvarojen väheneminen, ympäristön tilan heikkeneminen ja ilmastonmuutos koskettavat kaikkia eurooppalaisia. Turvallisten, terveellisten ja korkealaatuisten elintarvikkeiden ja muiden biopohjaisten tuotteiden saatavuus on varmistettava huomispäivän Euroopassa. Lisäksi ilmastonmuutos on otettava vakavasti, ja fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvalle taloudelle tulee löytää vaihtoehtoja.

Kehitettävien innovaatioiden tulee olla kysyntälähtöisiä. Tätä varten osa hauista on nimetty erityisiksi Multi Actor Approach -hankkeiksi. Potentiaaliset loppukäyttäjät, kuten maanviljelijät ja kalankasvattajat, ovat näissä hankkeissa mukana aina suunnitteluvaiheesta tulosten käytäntöön vientiin saakka.

Kestävä ja turvallinen ravinto

Ruoan tuotanto on katettuna tässä suuressa osiossa. Tavoitteena on luoda ratkaisuja, joilla maanviljelys saadaan kestämään muuttuvia oloja ja joiden avulla saamme turvallista ruokaa. Ympäristömuutosten hallinta, luomuviljely, tuholaisten ja tautien torjunta, sekä kestävien viljelykäytäntöjen rakentaminen ovat esimerkkejä osiossa tehtävistä töistä. Alkutuotannon ohella myös elintarviketuotannon arvoketjut ja ruoan vaikutus hyvinvointiimme sisältyvät hakuun. Afrikan ja Kiinan kanssa tehdään yhteistyötä.

Merten potentiaalin hyödyntäminen

Tavoitteena on saada aikaan kasvua merten ja vesien kestävällä hyödyntämisellä. Esimerkkejä ovat muun muassa leväbiomassan käyttö, laivatekniset ratkaisut, merten vaikutus hyvinvointiimme, meristä saatava ravinto, ja pohjoisen sään vaikutus rannikoihimme. Vesiluonnonvaroista halutaan siis sosiaalista ja taloudellista hyötyä. Tavoitteena on "sinisen" kasvun (Blue Growth) vauhdittaminen ympäristöä suojellen ja ilmastonmuutos huomioiden.

Maaseudun elinvoimaisuus

Horisontissa tähdätään myös maaseudun uuteen nousuun. Tavoitteena on kehittää maaseutuympäristöön sopivia liiketoimintamalleja, arvoverkkoja ja yhteistyötä.  Lisäksi luodaan käytäntöjä, toimintamalleja ja politiikkaa maaseudun elävöittämiseen.

NCP voi auttaa

Lue, miten Elintarvike-kokonaisuuden NCP Heini Günther auttaa hakijoita (haastattelu 15.10.2018)

Ajankohtaista

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Biopohjaiset innovaatiot

Biotalousteemassa on tavoitteena on kehittää edellytyksiä biopohjaisten tuotteiden markkinoille. Tätä pohjustetaan panostamalla biomassan saannon varmistamiseen ja kehittämällä yhteistyötä ja markkinamekanismeja. Tavoitteena on saada ala kasvuun. Erittäin merkittävä osa biotalousteemaisista hauista toteutetaan Bio-based Industries -teknologia-aloitteen alla (BBI JTI).

YHTEYSTIEDOT

Heini Günther, NCP
Business Finland
puh. +358 40 502 0042
heini.gunther (at) businessfinland.fi

Jaana Lehtimäki, NCP 
Suomen Akatemia
puh. +358 2953 35060  
jaana.lehtimaki (at) aka.fi

Elina Nikkola, komiteajäsen
Maa- ja metsätalousministeriö
puh. +358 2951 62333
elina.nikkola (at) mmm.fi

Laura Höijer, komitean asiantuntijajäsen
Ympäristöministeriö
puh. +358 50 586 2680
laura.hoijer (at) ymparisto.fi

Laura Raaska, komitean asiantuntijajäsen
Suomen Akatemia
puh. +358 2953 35094
laura.raaska (at) aka.fi

Haasteen Suomen-delegaatin (komiteajäsenen) tukiryhmä