Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet

Tavoitteena on tehostaa yhteiskunnan resurssien käyttöä ja sopeuttaa sitä ilmastonmuutokseen. Vähentämällä resurssien käyttöä ja ympäristövaikutuksia voidaan lisätä eurooppalaista kilpailukykyä ja kasvua.

Ilmastonmuutos

Tavoitteena on etsiä keinoja sopeutua ilmastonmuutokseen tai lieventää sitä. Tähän tarvitaan parempaa tietoa ilmastonmuutoksesta, luotettavia ilmastoennusteita sekä vaikutusten ja haavoittuvien kohteiden luotettavaa arviointia. Lisäksi tarvitaan poliittisia sekä hallinnollisia toimia.

Luonnonvarat ja ekosysteemit

Tavoitteena on tuottaa lisää tietoa ja välineitä luonnonvarojen ja ekosysteemien hoitoa ja suojelua varten. Niinpä toiminnassa keskitytään lisäämään tietoa biologisesta monimuotoisuudesta ja ekosysteemien toiminnasta sekä niiden vuorovaikutuksesta yhteiskunnallisten järjestelmien kanssa ja asemasta talouden ja ihmisten hyvinvoinnin ylläpidossa. Lisäksi pyritään tehostamaan päätöksentekoa.

Raaka-aineet

Tavoitteena on lisätä muita kuin energia- ja maatalousraaka-aineita koskevaa tietämyspohjaa. Samoin pyritään kehittämään innovatiivisia ratkaisuja näiden raaka-aineiden kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä etsintää, talteenottoa, jalostusta, uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä varten. Toimissa keskitytään raaka-aineiden kestävien toimitusten ja käytön edistämiseen, vaihtoehtojen löytämiseen kriittisille raaka-aineille sekä raaka-aineiden saatavuutta koskevan osaamisen lisäämiseen.

Ajankohtaista

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Vihreä talous ja ekoinnovointi

Tavoitteena on edistää ekoinnovointia, joka mahdollistaa siirtymisen vihreään talouteen. Toimissa keskitytään ekoinnovatiivisten teknologioiden, prosessien, palvelujen ja tuotteiden parantamiseen. Samoin painotetaan tutkimusta, jolla etsitään keinoja vähentää raaka-aineiden osuutta tuotannossa ja kulutuksessa. Lisäksi autetaan ekoinnovaatioiden markkinoille saamista ja markkinareplikaatioiden toteutumista. Huomiota kiinnitetään erityisesti pk-yrityksiin.

Maapallon havainnointi ja seuranta

Tavoitteena on varmistaa globaalien ympäristöhaasteiden käsittelyn tarvitsema pitkän aikavälin tietojen saanti. Toimissa keskitytään maapallon havainnoinnin ja seurannan valmiuksiin, teknologioihin ja tietoinfrastruktuureihin, jotka voivat antaa ajantasaista ja tarkkaa tietoa sekä ennusteita. Toimilla autetaan määrittelemään Euroopan Copernicus-maanseurantaohjelman tulevia operatiivisia toimia ja tehostamaan tietojen hyödyntämistä tutkimuksessa.

Kulttuuriperintö

Tavoitteena on tutkia strategioita, menetelmiä ja välineitä, joita tarvitaan kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ilmastonmuutoksen aikakaudella. Toimissa keskitytään määrittämään sopeutumistasoja havainnoinnin, seurannan ja mallintamisen avulla sekä luomaan parempi ymmärrys siitä, miten yhteisöt kokevat ilmastonmuutoksen Euroopassa ja miten ne reagoivat siihen sekä seismisiin ja vulkaanisiin vaaroihin.

YHTEYSTIEDOT

Jaana Lehtimäki, NCP
Suomen Akatemia
puh. +358 2953 35060
jaana.lehtimaki (at) aka.fi
https://twitter.com/JMLehtimaki
https://www.linkedin.com/groups/6691505/profile

Heini Günther, NCP
Business Finland
puh. +358 2950 55214
heini.gunther (at) businessfinlad.fi

Kari Keskinen, komiteajäsen
Business Finland
puh. +358 2950 55843
kari.keskinen(at)businessfinland.fi

Laura Höijer, komitean asiantuntijajäsen
Ympäristöministeriö
puh. +358 50 5862 680
laura.hoijer (at) ymparisto.fi

Laura Raaska, komitean asiantuntijajäsen
Suomen Akatemia
puh. +358 2953 35094
laura.raaska (at) aka.fi

Mikko Strahlendorff, komitean asiantuntijajäsen
Ilmatieteen laitos
mikko.strahlendorff (at) fmi.fi

Anne Vehviläinen, komitean asiantuntijajäsen
Maa- ja metsätalousministeriö
puh. +358 2951 62236
anne.vehvilainen(at)mmm.fi

SC5-haasteen Suomen komiteajäsenen tukiryhmä