Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi

Euroopan ikä- ja väestörakenne muuttuu elinajanodotteen kasvaessa, ja sen vaikutukset ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin ovat moninaiset. Aktiivista ikääntymistä ja hyvinvointia edistävä tutkimus on siksi erityisen tärkeää.


Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -haasteen ratkaiseminen edellyttää vahvaa yhteistyötä perustutkimuksen ja innovaatiotoiminnan välille Euroopassa. Rahoitus kohdistetaan toimintaan, joka lisää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaa Euroopan asemaa terveys- ja hyvinvointi-innovaatioiden nopeasti kasvavilla maailmanmarkkinoilla. Tieteelliseen näyttöön perustuvilla tuotteilla ja ratkaisuilla ehkäistään tauteja, mutta myös hallitaan jatkuvasti kohoavia kustannuksia. Terveyden ja sairauksien parempi ymmärtäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä perustutkimuksen ja kliinisen, epidemiologisen ja sosioekonomisen tutkimuksen välillä.

Suomessa on runsaasti korkeatasoista perustutkimusta, teknologiakehitystä ja innovaatiopotentiaalia, jota tämän yhteiskunnallisen haasteen rahoitus etsii. Rohkeasti hakemaan!

Millaisia aiheita Horisontissa rahoitetaan?

Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -haaste sisältää useita hakuja, joista tarkat tiedot ja kuvaukset löytyvät kaksivuotisesta työohjelmasta. Yksilöllistetty lääketiede, kliininen tutkimus ja ikääntymiseen liittyvät teemat ovat läpileikkaavia teemoja. Yksittäisten hakujen aiheet ovat monipuolisia, ja ne sijoittuvat seuraaviin aihepiireihin: 

  • Terveyden, hyvinvoinnin ja sairauksien taustatekijöiden ymmärtäminen
  • Sairauksien ennaltaehkäisy
  • Uudet ja tehokkaat hoitomuodot
  • Terveen ikääntymisen mahdollistaminen ja itsenäinen terveydestä huolehtiminen 
  • Terveystiedon tuottaminen ja sen hyödyntäminen
  • Terveydenhuollon kehittäminen

NCP voi auttaa

Tutustu eTerveyden NCP:hen Pekka Rantalaan

Tutustu Terveys-teeman NCP:hen Vera Mikkilään

Mikä on IMI?

Innovative Medicines Inniative (IMI) on EU:n ja Euroopan lääketeollisuusyhdistysten liiton (EFPIA) yhteinen teknologia-aloite, jonka tavoitteena on poistaa eurooppalaisen lääkekehityksen pullonkauloja ja edistää innovatiivisten lääkkeiden kehittämistä ja markkinoille vientiä. Ohjelman toinen kausi (IMI2) on osa Horisontti 2020 -puiteohjelmaa.

 

Ajankohtaista

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Ohjelma rahoittaa lääkekehitystä monimuotoisesti. IMI2 pääteemoja ovat mm. henkilökohtainen lääkitys, ennaltaehkäisy ja hoito. Myös muiden kuin puhtaasti lääkekehitystä tekevien tahojen kannattaa tutustua ohjelman mahdollisuuksiin ja hakeutua mukaan yhteistyöprojekteihin. Konsortioihin haetaan tutkimusorganisaatioiden ja pk-yritysten lisäksi mm. valvontaviranomaisia ja potilasjärjestöjä. 

IMI2-ohjelman kokonaisbudjetti on lähes 3.3. miljardia. Lisätietoja avoimista hauista IMI:n sivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Vera Mikkilä, NCP
Suomen Akatemia
puh. +358 295 33 5048
vera.mikkila (at) aka.fi

Pekka Rantala, NCP
Business Finland
puh. +358 50 396 2922
pekka.rantala (at) businessfinland.fi

Eija-Riitta Hämäläinen, komitean asiantuntijajäsen
Business Finland
puh. +358 2950 55223
eija-riitta.hamalainen (at) businessfinland.fi

Sirpa Nuotio, komiteajäsen
Suomen Akatemia
puh. +358 295 33 5082
sirpa.nuotio (at) aka.fi

Antti Hautaniemi, komitean asiantuntijajäsen
Sosiaali- ja terveysministeriö
puh. +358 2951 63462
antti.hautaniemi (at) stm.fi

Raimo Pakkanen, komitean asiantuntijajäsen
Business Finland
puh. +358 2950 55829
raimo.pakkanen (at) businessfinland.fi