Valmistelurahoitus

Horisontti 2020 -hakemusten valmisteluihin on Suomessa saatavilla erityyppistä rahoitusta.

Business Finland

  • Horisontti-hankkeiden valmistelu osana Business Finlandin (ent. Tekes) rahoittamaa projektia
  • Laajojen Horisontti-hankkeiden valmistelu
  • Lisätietoja 

Suomen Akatemia

  • Horisontti- ja muiden kansainvälisten hankkeiden valmistelu osana Akatemian rahoittamia hankkeita (kaikki rahoitusmuodot)
  • Tutkimusorganisaatioilla on myös mahdollisuus hakea STN:ltä vastinrahoitusta Yhteiskunnalliset haasteet -pilarista rahoitettujen Horisontti-hankkeiden yleiskustannuksiin
  • Lisätietoja vastinrahoituksesta

ELY-keskukset

  • Pk-yrityksille voidaan myöntää rahoitusta Horisontti-projektien valmisteluun yritysten kehittämisavustusvaroista
  • Lisätietoja

FinCEAL Plus Horisontti -valmistelurahoitus

  • Hakemusten on noudatettava FinCEALin määrittämiä toimiala- ja maanosarajauksia
  • Lisätietoja

 

Tiedustele myös maakuntaliitoista niiden mahdollisuuksia tukea Horisontti-hankkeiden valmistelua!