Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s största Forsknings- och innovationsprogram någonsin med nästan 80 miljarder euro i finansiering över sju år (2014 till 2020). Det utlovar fler genombrott, upptäckter och världsnyheter genom att ta bra idéer från labbet till marknaden.

Horisont 2020 är öppet för alla och har förenklade ansökningsprocesser och projektledning. Det här tillvägagångssättet säkerställer att nya projekt lyfter snabbt – och uppnår resultat snabbare.

Med målsättningen att driva ekonomisk tillväxt och skapa jobb har Horisont 2020 politiskt stöd från Europas ledare och ledamöterna i Europaparlamentet. Horisont 2020 är det ekonomiska instrument som implementerar Innovationsunionen, ett flaggskeppsinitiativ för Europa 2020 som är inriktat på att säkra Europas globala konkurrenskraft. Det kommer att kompletteras med ytterligare åtgärder för att fullända och vidareutveckla det Europeiska området för forskningsverksamhet. Avsikten med dessa åtgärder är att bryta ner hinder och skapa en genuin inre marknad för kunskap, forskning och innovation.

Horisont 2020 består av tre huvudområden, eller pelare:

1. Spetskompetens

2. Industriellt ledarskap

3. Samhälleliga utmaningar

Mer information på engelska